Công dụng:

  • Cách nhiệt. cách âm

Vật liệu yêu cầu:

  • GACHMAT 2cm hoặc 3cm
  • Bột bả
  • Vít GACHMAT
  • Keo silicon, tibond
  • Lưới gia cường

Quy trình Ốp dưới trần bê tông

  • Bước 1: tạo phẳng bề mặt trần Bê tông trước khi ốp GACHMAT
  • Bước 2: sử dụng vít nở có vành rộng hoặc chèn thêm long đen để bắn ốp tấm GACHMAT vào nền trần.
  • Bước 3: Sử dụng bột trét mạch hoặc keo silicon, vào những khe hở giữa các tấm gạch. Dùng dùng băng dính lưới 5cm dán lên bề mặt khe hở của 2 tấm gạch.
  • Bước 4: Trang trí bề mặt bằng bột bả. Sau đó sơn hoặc trang trí bằng các vật liệu hoàn thiện khác.