Công dụng:

  • Làm nền
  • Cách âm.
  • Cách nhiệt

Vật liệu yêu cầu:

  • GACHMAT từ 3cm trở lên

Cách lắp đặt:

  • Ốp GACHMAT ngay trên mặt lớp tôn.
  • Hoàn thiện bề mặt sàn theo yêu cầu kiến trúc. Có thể là Gỗ, Gạch men, Đá.

Hình ảnh thực tế