Công dụng GACHMAT ốp sàn:

  • Cách âm

Vật liệu yêu cầu:

  • GACHMAT từ 4cm trở lên.

Cách lắp đặt:

  • B1: Lắp dựng hệ khung xương sàn nhà với khoảng cách 600x400mm
  • B2: Bắn ốp tấm Gachmat lên hệ khung xương bằng vít tự khoan
  • B3: Ốp sàn gỗ hoặc dán gạch men làm bề mặt sử dụng

Ghi chú:
Toàn bộ phần cạnh của tấm Gachmat phải nằm trên hệ khung xương; Vị trí nối 2 tấm phải gối lên đà sắt tối thiểu 25mm.; Các tấm Gachmat nên được đặt so le để giảm đi các đường nối liên tục và giảm chịu tải trên một thanh khung xương; Khoảng cách vít từ 300mm – 400mm, khoảng cách từ vít đến mép cạnh tấm Gachamt từ 20mm – 30cm.

Hình ảnh thực tế